Bent u persoonlijk of als bedrijf geïnteresseerd in een van onze diensten ? Of wilt u gewoon eens met ons van gedachten wisselen over wat wij voor u kunnen betekenen? We spreken graag met u over de mogelijkheden. Als u een mail stuurt, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

Kokenzo
Midden 49
8351 HC Wapserveen
Email:info@kokenzo.net
Marieke Herrebrugh            m:0640124301

privacy beleid:

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst  via het contactformulier, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig of gewenst is, wanneer er geen gebruik meer wordt gemaakt van onze diensten, zullen wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen.